Om Opplæringen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Før man har lov å starte med øvelseskjøring kl B må man gjennomføre et trafikalt grunnkurs. Kurset kan må ta når man har fylt 15 år. Om man er over 25 år trenger man kun delta på førstehjelp og mørkekjøringsdemostrasjon.

Kurset inneholder bl.a at eleven skal kjenne til formelle begrunnelser for at vi har trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort og at det finnes læreplaner for trafikkopplæring. Kurset inneholder også førstehjelp og mørkekjøringsdemostrasjoner.

Etter endt trafikalt grunnkurs vil man få utstedt et bevis på at man har gjennomført dette. Øvingskjøring klasse B kan starte når man er fylt 16 år. Man skal alltid medbringer dokumentasjon på gjennomført trafikalt grunnkurs sammen med legitimasjon under øvelseskjøring. Dette gjelder også når man tar kjøretimer ved en trafikkskole.

Husk at den som skal være ledsager må være fylt 25 år og må ha hatt førerkort i minst 5 år sammenhengende. Bilen skal være utstyrt med en L bak, samt at ledsager skal ha en ekstra innvendig speil som benyttes til observasjon bakover. Ledsager kan gjerne bruke to innvendig speil. I tillegg til å se bakover kan man ved hjelp av det andre speilet følge med på øynene til den som kjører. Speil og L får man kjøpt på bensinstasjon.

Når det gjelder privat øvelsekjøring er det er del tips å hente hos en trafikkskole. Læreplanen er bygd opp i fire trinn og det er denne en kjøreskole bruker i undervisningen.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

På dette trinnet skal eleven lære seg å mestre bilen teknisk. Det kreves gode ferdigheter på dette trinnet, for å få utbytte av neste trinn.
Dette trinnet avsluttes med en trinnvurdering. Målene for Trinn 2 kan du hente ut på mine sider under: For elever.Ta kontakt så vil du få tilsendt en kode for å komme inne på disse sidene.

Trinn 3: Trafikale kunnskaper og ferdigheter

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen.I dette trinnet gjennomføres sikkerhetskurs på bane.Ved slutten av trinn 3 skal elevens ferdigheter være på ett nivå som er nært opp til en førerprøve.Trinn 3 avsluttes også med en trinnvurdering. Målene ligger under: Elevområdet.

Trinn 4: avsluttende kjøring

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe eleven fram til hovedmålet. I dette trinnet gjennomføres sikkerhetskurs på veg.Eleven skal i dette trinnet ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet.

Denne trinnrekkefølgen bør også følges når man øvelseskjører privat. Først begynner man altså med å lære seg å kjøre bilen teknisk. Ha klart for dere målene før dere begynner å kjøre. Det er alltid viktig å velge rett øvelsesområde. Dette for å få utbytte av øvelseskjøringen i sin helhet. Hvis du er usikker på hvor du skal starte å øvelseskjøre, så ta gjerne kontakt så kan vi hjelpe dere.

Når det gjelder privat øvelseskjøring er det endel tips å hente hos en trafikkskole. Kontakt oss og vi vil hjelpe deg med dette. LB Trafikkskole ønsker et tett samarbeid med ledsagere vedr den private øvelseskjøringen. Ledsager er velkommen til å være med på kjøretimer. Det blir om ønskelig gitt hjemmelekser.

Våre kurs